efektivita.osu.cz
Informace o projektu   |   Cíl projektu   |   Východiska projektu

Východiska projektu

Cíle projektu vycházejí z "Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovné vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje" (2003). Projekt je realizací cílů dvou strategických směrů krajského záměru a to "C Podpora strategického řízení škol", "D Podpora mechanismů řízení škol".

Realizace projektu přispěje k naplnění cíle "C2 Vytvoření organizačně technických a strategicky významných podmínek" a cíle "D1 Měření výsledků vzdělávání, zavádění autoevaluačních nástrojů a objektivních nástrojů pro měření výsledků vzdělávání".

Projekt řeší v konkrétní podobě krajskou úroveň systému národní evaluace vzdělávání, která prozatím není systémově vyřešena.


[c] Ostravská univerzita & M.E.C. 2006