efektivita.osu.cz
Informace o projektu   |   Cíl projektu   |   Východiska projektu

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je podpora efektivity vzdělávání v Moravskoslezském kraji v ZŠ, SŠ a VOŠ formou řízení kvality škol. Tato bude prováděna prostřednictvím vnitřního a vnějšího hodnocení škol. Projekt má za cíl vytvořit mechanismy pro využití poznatků z provedeného hodnocení škol vedoucí v konečném důsledku ke zlepšení kvality vzdělávání v Moravskoslezském kraji.

Projekt řeší krajskou úroveň zajišťování kvality vzdělávání. Při jejím zajišťování je rozhodující zpětná vazba mezi školou a krajskými orgány. Tato zpětná vazba mezi školou a krajskými orgány v oblasti kvality prozatím není systémově vyřešena. Inspekční činnost ve školách provádí Česká školní inspekce, což je republikový orgán. V kraji rovněž systémově neexistuje organizace, která by mohla školám poskytnout podporu při řešení problematiky zajištění kvality po kvalitně provedeném hodnocení.


[c] Ostravská univerzita & M.E.C. 2006